Pravidlá a podmienky

  • Rešpektujte, prosím rady a inštrukcie sprievodcu počas celého trvania výletu.
  • Prehlasujem, že poznám svoj zdravotný stav. V prípade, že by predstavoval prekážku alebo komplikáciu priebehu výletu, budem o ňom informovať sprievodcu ešte pred začiatkom výletu.
  • Na výlet si, prosím vezmite adekvátne oblečenie a obuv - podľa predpovede počasia na daný deň a inštrukcií na stránke www.localnomad.sk. Ak sa tak nestane, nesiete plnú zodpovednosť za komplikácie tým spôsobené.
  • V prípade, že počas výletu spôsobíte škodu dodávateľovi služby (Local Nomad) alebo tretej strane, beriete za túto udalosť plnú zodpovednosť. Prípadnú škodu musíte v plnom rozsahu preplatiť.
  • V prípade, že organizátor výletu vyhodnotí, že klient nie je fyzicky spôsobilý, má právo udalosť zrušiť alebo daného klienta z výletu vylúčiť.
  • Vyhlasujem, že sa výletu s Local Nomad zúčastňujem výhradne na vlastnú zodpovednosť.
  • V prípade, že sa výlet odohráva v prírode - mimo mesto, dôrazne našim klientom odporúčame zabezpečiť si úrazové poistenie.

 

Poistenie

Úrazové poistenie odporúčame každému nášmu klientovi - zvlášť na výlety do prírody. Zabezpečiť si ho musí každý zvlášť.

https://www.union.sk/poistenie-do-hor

Informačná linka poisťovne Union: +421 2 2081 1811

https://www.axa-schengen.com/en/countries-schengen-area/insurance-schengen-slovakia